De campagne

>
de campagne

Wij gaan voor 100 procent afval scheiden

Wij geloven in een Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen zonder afval. Een gemeente waar we al ons afval hergebruiken. Dit doen we voor onze omgeving, waar we met veel plezier met elkaar wonen, werken en leven. Daar waar ruimte is… en waar kinderen in het groen kunnen spelen. Nu en in onze toekomst. Door afval te scheiden en kilo’s te verminderen zetten we samen iets in beweging. Wij gaan voor 100 procent afval scheiden. Doe je mee?

Werk aan de winkel

Bij de inzameling van de containers treffen onze vuilnismannen- en vrouwen regelmatig producten in de PBD, papier of GFT container aan die daar niet in thuis horen. Hierdoor worden ingezamelde vrachten afgekeurd. Dat betekent dat het ingezamelde PBD, papier of GFT afval wordt verbrand en niet kan worden gerecycled. Dat is zonde. Het is bovendien slecht voor het milieu en de kosten van verbranden zijn hoger dan recyclen.

Voorlichtingscampagne

De scheidingsregels zijn niet altijd voor iedereen duidelijk. Dit begrijpen we. Met de campagne ‘Wij gaan voor 100 procent afval scheiden’ willen we inwoners informeren en motiveren afval te scheiden. Met deze website, maar ook door andere communicatiemiddelen in te zetten, willen we de huidige hoeveelheid restafval per inwoner per jaar verkleinen. En het scheidingspercentage verhogen. Ons doel? Wij gaan voor 100 procent!

Grondstoffenbeleidsplan

Het grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 van de gemeente Dronten legt een stevig fundament voor duurzaam afvalbeheer in de komende jaren. Het plan is samen met inwoners, een klankbordgroep en de gemeenteraad tot stand gekomen.

staand_witteachtergrond

Wat gaan we doen?

Met het huidige afvalbeleid lukt het niet voldoende om de hoeveelheid afval te verminderen en de kosten in de toekomst laag te houden. Daarom voert de gemeente Dronten de komende jaren veranderingen door die bijdragen aan het bereiken van deze doelen. De veranderingen staan hieronder beschreven en zullen in 2022 en 2023 uitgevoerd worden.

Vanaf 2022 zijn wij gestart met verschillende campagnes. Campagnes die helpen bij het scheiden van afval, zoals PBD en GFT. Want dat het af en toe best ingewikkeld kan zijn dat begrijpen we! Wanneer afval op de goede manier gescheiden wordt, is het ook geschikt voor hergebruik.


Verder richten de campagnes zich bijvoorbeeld op de mogelijkheden om afval te voorkomen. Wanneer er geen afval ontstaat hoeft het ook niet gescheiden, opgehaald en verwerkt te worden. In de campagnes willen we de inwoners inspireren om ideeën te verzinnen om ook zelf meer afval te voorkomen.

Jong geleerd is oud gedaan, daarom motiveren we scholen in de gemeente Dronten om afvalvrij te worden. Een afvalvrije school is een school die zo min mogelijk afval produceert en zich inzet het afval dat zij produceert voor 100% scheiden. Een afvalvrije school heeft minder dan 30% restafval.

Naast een positieve invloed en het milieu, heeft een afvalvrije school ook een goede uitwerking op de portemonnee van de school. Scholen bieden wij via onze website handvatten om afval te scheiden in de klas te behandelen.

Het is een gewoonte, elke week vallen de reclamefolders op de mat. De meeste folders worden slechts vluchtig of helemaal niet bekeken, andere folders zijn favoriet. Vaak gaat in drie op de tien huishoudens reclamefolders ongezien de prullenbak in. Om deze reden is per 1 mei 2023 de ja-ja sticker ingevoerd.

Dit betekent dat je als inwoner voortaan zelf kiest of je ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt. Vele andere gemeenten en steden gingen ons al voor. Als inwoner draag je hier een belangrijk steentje aan bij. Door geen ja- ja sticker op je brievenbus te plakken verspil je jaarlijks 34 kg minder papier. Bovendien hoef je niks te missen: digitaal kun je via diverse apps al je favoriete folders bekijken.

De meeste minicontainers in de gemeente Dronten zijn ouder dan 15 jaar en daarmee economisch afgeschreven. Met als gevolg dat de gemeente regelmatig aanvragen krijgt om een container te vervangen omdat er schade is aan de containers. Daarom zijn alle minicontainers voor PBD, GFT en restafval in eind 2022 en begin 2023 vervangen.

De nieuwe containers zijn uitgerust met een chip, daarmee weten we welke container op welk adres aanwezig is. Voordelen van het vervangen van minicontainers is:

  • Alleen minicontainers waar afvalstoffenheffing voor wordt betaald worden geleegd.
  • De gemeente kan efficiënter gaan inzamelen aan de hand van gegevens die gemeten kunnen worden over het aanbod van minicontainers.
  • Bij verkeerd aanbod en vervuiling in een container kunnen we gericht communiceren en desnoods handhaven.
  • Er komt duidelijke voorlichting op de nieuwe containers. Dit helpt bij het nog beter scheiden van ons afval.
  • Oude minicontainers krijgen weer een nieuw Ieven en worden gerecycled.

Op de milieustraat kunnen we het afval goed scheiden. Dit is beter voor het milieu. We willen inwoners stimuleren om afval naar de milieustraat te brengen. Daarom is in 2023 het terrein van de milieustraat verruimd. Dit komt de dienstverlening ten goede. Ook zijn er ruimere openingstijden en kun je er binnenkort kringloopgoederen brengen.

Goed om te weten: het is nog steeds mogelijk om grofvuil op afspraak tegen betaling te Iaten ophalen. Deze dienstverlening blijft ongewijzigd.

We willen minder restafval. Dit afval wordt niet gerecycled, maar verbrand en dit kost geld. Op dit moment kan er nog onbeperkt gestort worden met de afvalpas op ondergrondse containers. Gemiddeld storten huishoudens 1,5 restafvalzak per week. Huishoudens die hun afval goed scheiden storten slechts 1 keer per week.

In het 3e kwartaal van 2023 krijgt elk huishouden een storttegoed van 2 stortingen per dag. De belangrijkste reden voor deze maatregel dat we merken dat bedrijven soms illegaal gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers. Ondergrondse containers voor restafval zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudens.

Er komt een informatiecampagne voor bedrijven met regionale commerciële inzamelaars waarmee zij een contract kunnen afsluiten. We verwachten met deze maatregel een afname van de hoeveelheid restafval van 5 kg per inwoner jaar.

Nog 35% van ons restafval bestaat uit groente-, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten. Dat is zonde want een hoop GFT-afval kan vermeden worden. Daarnaast is GFT-afval wat apart wordt aangeboden geschikt voor hergebruik. Jouw GFT-afval wordt weer compost!

Naast meer voorlichting over GFT, zetten we drie maatregelen in om de hoeveelheid GFT-afval in het restafval te verminderen:

  • Er komen speciale containers in de buurt van appartementencomplexen waar bewoners GFT en etensresten kunnen scheiden. Deze bewoners beschikken namelijk niet over een minicontainer voor GFT.
  • We delen gratis GFT bakjes uit voor in de keuken. Hierdoor wordt het scheiden van GFT en etensresten makkelijker.
  • Zelf composteren? Het is ook mogelijk om je eigen GFT-afval en etensresten te composteren. Inwoners, buurten of scholen kunnen een eigen compostbak of wormenhotel adopteren.

behoefte aan meer informatie?

Grondstoffen beleidsplan

Benieuwd naar het volledige grondstoffenbeleidsplan van de gemeente Dronten?

Website gemeente Dronten

Op de website van de gemeente Dronten staat meer informatie over afvalinzameling en afval wegbrengen 

Meer tips?

Wil je nog meer tips over het scheiden van afval? Vuilnisman Sander Spaan weet precies wat in welke bak thuishoort.